مراحل ثبت نام دانشجوایان ترمی که

مراحل ثبت نام دانشجوایان ترمی  که

 قبلا دانشجوی پودمانی بوده اند

 

 

1-                       انصراف از تحصیل رشته پودمانی

2-                       تحویل کارت دانشجویی دوره پودمانی

3-                       تسویه حساب و حذف ترم جاری در سیستم

4-                       ارائه مدارک ثبت نام ترمی

5-                       پرداخت هزینه های صدور کارت دانشجویی و بیمه

6-                       تکمیل فرم درخواست تطبیق واحد

7-                       دریافت شماره دانشجویی و رمز جهت انتخاب واحد

8-                       انتخاب واحد در سیستم ترمی

9-                        دریافت تاییدیه انتخاب واحد و ثبت نام ترمی

10-                دریافت کارت دانشجویی جدید

/ 0 نظر / 23 بازدید