همایش بزرگداشت اندیشه های مطهریو پرسش و پاسخ

به دعوت بسیج دانشجویی شهرستان جاجرم همایش بزرگداشت اندیشه های مطهری و ÷رسش و پاسخ در محل سالن حجاب برگزار گردید .

شرکت کنندگان درابتدای  این همایش از سختان و فرمایشات سخنرانان بهرمند گردیدند

سپس فرماندار محترم و دیگر مسئولین به سوالات دانشجویان پاسخ دادند که در این بین آقای قاسمی ریاست محترم دانشگاه علمی کاربردی مرکز جاجرم سوالاتمربوط به دانشگاه را پاسخ دادند

و در پایان جلسه نیز جناب آقای صابری وحید فرماندار مجترم شهرستان جاجرم ضمن تقدیر و تشکر از آقای قاسمی به دلیل فعالیت ایشان در مورد محل دانشگاه تزکراتی دادند که مورد تایید خضار قرار گرفت .

/ 0 نظر / 21 بازدید