موقعیت جغرافیایی شهرستان جاجرم

موقعیت جغرافیایی شهرستان *موقعیت جغرافیایی : شهرستان جاجرم در جنوب غربی استان خراسان شمالی واقع شده است. مساحت این شهرستان 3641 کیلومترمترمربع و دارای 34781 نفر جمعیت می‌باشد که 14818 نفر جمعیت روستایی و 19969 نفر شهری می‌باشند. شهرستان جاجرم براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن دارای 117پارچه روستا و آبادی می‌باشد که از این تعداد 49 پارچه روستا دارای سکنه و 68 آبادی نیز خالی از سکنه می‌باشند. این شهرستان ازسه بخش مرکزی ، سنخواست و شوقان تشکیل گردیده است. این شهرستان از طرف شمال شرق به شهرستان بجنورد، از شمال به شهرستان مانه و سملقان، از غرب به شهرستان گرمه، از طرف جنوب و غرب به استان سمنان و شهرستان شاهرود، از شرق به شهرستان اسفراین و ازجنوب شرق به شهرستان جوین محدود می شود. این شهرستان به لحاظ موقعیت ریاضی در 56 درجه و 12 دقیقه طول شرقی و 36 درجه و36 دقیقه شمالی قرار گرفته است. *تقسیمات سیاسی: این شهرستان دارای سه بخش مرکزی به مرکزیت شهر جاجرم، بخش جلگه شوقان به مرکزیت شهر شوقان و بخش جلگه سنخواست به مرکزیت شهر سنخواست می باشد. جدول شماره 2 : تقسیمات سیاسی شهرستان جاجرم نام بخش مرکز بخش فاصله تا مرکز شهرستان (کیلومتر) جمعیت مرکز بخش سال تأسیس تعداد آبادی خا لی از سکنه دارای سکنه کل آبادیها مرکزی جاجرم 0 15501 1376 30 9 39 جلگه شوقان شوقان 9/82 2354 1377 10 24 34 جلگه سنخواست سنخواست 45 2114 1377 28 16 44 جمع 68 49 117 *ویژگیهای طبیعی : توپوگرافی از مهمترین ارتفاعات این شهرستان می توان به کوههای زیر اشاره کرد : کوه سالوک با ارتفاع 2659 متر از رشته کوههای آلاداغ کوه بهار با ارتفاع 2425 متر کوه اطاق گاهی با ارتفاع 1864 متر کوه خواجه با ارتفاع 1301 متر * آب و هوا : آب و هوای منطقه نیمه استپی ، گرم و خشک می باشد . میانگین بارش : 134 میلیمتر جهت باد غالب : از شمال غربی میانگین دما : 5/16 درجه سانتیگراد متوسط سرعت باد : 5/8 متر بر ثانیه (30 کیلومتر بر ساعت ) میانگین رطوبت : 50% حداقل دمای ثبت شده : 2/13- درجه حداکثر دمای ثبت شده : 4/41 درجه * منابع آب : مهمترین رودخانه های شهرستان عبارتند از رودخانه کال شور جاجرم : شاخه های اولیه این رودخانه از ارتفاعات بینالود سرچشمه گرفته به طوری که آبهای منطقه نسبتا وسیعی از شمال غرب منطقه خراسان و مناطق شرقی سمنان جمع آوری و به کویر نمک می رساند . این سرشاخه ها به نامهای کال شور و کال ولایت در جنوب شهر اسفراین به هم پیوسته و رودخانه کال شور جاجرم را به وجود می آورند جهت مسیر این رودخانه شمال شرق – جنوب غرب بوده که پس از وارد شدن به دشت جاجرم به سمت جنوب تغییر مسیر داده و شاخه های مهمی مانند جوین ، کال شور شاهرود می پیوندد و پس از آن وارد حاشیه شمالی دشت کویر گردیده و در ریگزارهای آن فرو می رود . این رودخانه دارای جریان دائمی بوده و به صورت زهکشی آب زیرزمینی، در فصول بدون بارندگی می باشد که به دلیل غلظت زیاد املاح قابل استفاده نیست . رودخانه فصلی دربند : این رودخانه یکی از از شاخه های رودخانه کال شور جاجرم می باشد و از دامنه‌های رشته کوههای آلاداغ سرچشمه گرفته و در جهت شرق به غرب جریان پیدا می کند و وارد دشت شوقان می شود، این دشت را مشروب نموده و به سمت جنوب تغییر مسیر می دهد و پس از عبور از دره دربند و روستای دربند وارد اراضی روستای اندوقان و در نهایت وارد رودخانه کال شور می شود. *دشتها: از دشتهای مهم شهرستان می توان به موارد ذیل اشاره کرد : دشت جاجرم : یکی از دشتهای میان کوهی شهرستان بوده که مهمترین سکونتگاه شهرستان در آن تکوین یافته است دشت شوقان : یکی از دشتهای میان کوهی بوده که توسط کوههای مرتفع آلاداغ محصور شده است دشت سنخواست : یکی از دشتهای حاصلخیز بوده که توسط مواد آبرفتی پوشیده شده است از تنگه های مهم این شهرستان می توان به تنگه دربند و تنگه گزی اشاره کرد .

/ 1 نظر / 53 بازدید

سلام ،در نقشه جغرافیایی جنوب شرق شهرستان جاجرم را بررسی فرمائید.