مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی جاجرم

اولین مرکز علمی کاربردی غیر انتفاعی در استان خراسان شمالی

» راه اندازی سایت رسمی دانشگاه :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» راه‌اندازی مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد در دانشگاه جامع علمی کاربردی :: ۱۳۸٩/٦/۱۱
» مراحل ثبت نام دانشجوایان ترمی که :: ۱۳۸٩/۱/٢۸
» همایش بزرگداشت اندیشه های مطهریو پرسش و پاسخ :: ۱۳۸۸/٢/۱۳
» پذیرش دانشجو :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٥
» انتخاب واحد اینترنتی :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٥
» پذیرش دانشجو کـاردانـــی پودمانی در مرکز علمی کاربردی جاجرم :: ۱۳۸٧/٥/٢٤
» مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جاجرم فعالیت خود را آغاز نمود :: ۱۳۸٧/٥/٢٤